title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אוקטובר 2 2017
העונה החדשה החלה עם קטיף האטינגר.
נאחל לצוות האבוקדו ולכולנו עונה יפה עם שפע פרי וגם רווחית.