title
title
title
title
title
title
מכתב למורה
מכתב למורה
את המכתב הזה מצאה בין "אוצרותיה" מן העבר הרחוק - נירה זיו ששון.
המכתב נכתב במחצית השנייה של שנות השלושים, ע"י תלמידי הכיתות הבוגרות בבית-הספר המקומי שבאיילת-השחר.

לכבוד
מורנו מר גוברמן,
מקום מגוריו בלתי-ידוע,
ח י פ ה
----------------
שלום רב וברכה!
בזה אנו דורשים בשלומך ומתעניינים לדעת את כתובתך המדוייקת, בכדי שנוכל לבקרך. עליך לדעת שאין לנו כל חשק לכתוב שיעורים. אנו רק מתרוצצים כל היום בין החורשות לבין המקשות, מרביצים אחד לשני מכות-רצח והורגים צפורים בלי סוף, ונוסף לכך קוצצים לכל החתולים במשק את זנבותיהם, עד שאין להם במה לקשקש. יש מאיתנו כאלה שעושים אווירונים מנייר וחושבים שעל-ידי כך יוכלו לטוס לעזעזל. הילדות גדלו וצמחו בינתיים, עד ש"הג'ירפה" נראית גמדה לעומתן.
צפירה'לה חדלה לטחון מילים במהירות, וכדי ללמוד לדבר כהוגן – היא שמה קלח תירס תחת לשונה בעת דיבורה.
עוזי חדל לבקר אצל שמואל, והתחיל לבוא אל הח' אריה חבר.
שלומי זרק את המקלעת לבור הזבל של יוסקה, והתחיל לכתוב שירים בצרפתית.
זאבי חדל לצחוק, ובכדי שימצא חן בעיני כולם, הוא צבע את שערותיו בזפת שלקח מהח' זליג. (זליג בינתיים הרביץ לו גם סטירה עבור גניבות אלו).
עומר חדל כבר לעשן סיגריות והתחיל לאסוף את כל "זנבות-הסיגריות" במשק, מפני שהחליט לעשן מהיום והלאה "פייפ".
אנוש החליט להיות אנושי ובא לידי החלטה למכור את פינת החי למטבח הקטן.
עזה החליטה לשנות את שמה ל"באר-שבע", ולקחה את כל החתולים של ערה בצמות שלה, לאחר שהיא גזזה אותן לתקופת הקיץ.
עמוס בא לידי החלטה לזרוק את משקפיו לעבר הרי חושך, מפני שעל-ידם הוא רואה הכל להיפך, וזה אינו מאפשר לו לגלות תיכף-ומיד את המרגלים שמתגנבים בלילה לתוך המשק.
יצחק הקיץ אתמול בצהרים וראה ש"פעוטי" שלו יותר מידי גדולה ולכן קצץ לה 3/4 מזנבה ואת כל אוזניה ואת אלה הוא החליט למסור לנמה, בכדי שתטגן לו קציצות מהם.
עודד טבע בתוך הבריכה, וכעבור חצי שעה מצאו אותו בבור השקאה, תחת עץ תפוח בגן עצי פרי, והוא לועס בשקט שזיף, שצף יחד איתו בתוך הצינור. מאותו היום החליט שיותר טוב ללמוד ולהכין את השיעורים, מאשר להתרוצץ בתוך המים.
נועם החליט לשנות את שמו ל"נ ו ה ם", מכיוון ש(חסרות כמה מילים – הערת המדפיסה...) הוא רק נ ו ה ם מרוב כעס.אנו מקווים כי תיכף לאחר שתחזור אלינו תצטרך להזיע מאוד בכדי להכיר את כל הילדים, אחרי השינויים הכבירים האלה, שאנו חושבים שהם יותר לטובה מאשר לרעה. לדוגמא, למדנו לכתוב על מכונת-כתיבה, כפי שעיניך רואות. נוסף לכך יש לנו להודיעך, כי עומר החליט לצום בלי הפסק עד שובך, ולכן אפשר לקוות כי בחוזרך תמצא אותו יותר שמן מקודם.
בדרישת שלום מכולנו, אנו מאחלים לך מנוחה שלמה ומבטיחים כי יותר לא נכתוב לך מכתבים.
החותמים ברב הוקרה...

לפניכם המכתב המקורי שהודפס. כפי שקראתם, הרי למדו הילדים להדפיס במכונת כתיבה. חלקו הראשון צולם בעקמימות ואיתכם הסליחה!