title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 2 / אוקטובר 2017
משהו חדש נבנה ומתרומם במקום כלשהו במרחבי שטח הקיבוץ.
מהו הדבר הזה? מי נותן קצת הסברים להיסטוריה של המקום?
הקמת הסכר בוואדי. הסכר  נבנה כדי להעלות מים למאגר הברייקה, שהוקם בשטח שמעליו.

הטרקטור מסי פרגוסון 135 נושא גנרטור ריתוך, דגם זה ירש פרגוסון נפט שהיה נושא הרתכת המקורי, ואם זיכרוני לא מטעני, אזיי הפרגוסון נפט משמש ככלי משחק, לדורות של ילדים ליד גן ג׳ (כך הגן נקרא אז, היום בטח יש לו שם אחר?!).

עד כאן דברי אלי רוזנברג וחובב משלי ממשיך להסביר:

הטרקטור הוא דגם מסי פרגיסון  135 ללא הגה הידראולי, שמו באיילת הוא "ח" (מספר 8). הוא נקנה משומש, לאחר שבעל הטרקטור הלך לעולמו. לא הצליחו להעביר את הבעלות לאיילת- השחר. הטרקטור עדין חי ועובד ומשמש כרתכת/גנרטור נייד לאחזקה ברפת.

ולסיום מוסיף אלי: חובי, אתה ענק!!!