title
title
title
title
title
title
שינוי תחנות ערוצים בטלוויזיה
לצופי הטלוויזיה בכבלים של הקיבוץ

עקב הפרעות ברחבי הקיבוץ על ערוצי ישראל החדשים שנובעים משידורי עידן+, 
אני נאלץ להעביר תחנות אלה למקום אחר בסקלה (תדר 498). 

המעבר יתבצע ביום שני 13/11/17 בשעות הבוקר.
לאחר הביצוע יש לסרוק מחדש את הטלוויזיה ואו הממיר. 
תישלח הודעת עידכון. 
הגימלאים מתבקשים לפנות לאנשי השטח לסיוע בסריקה.

בברכה,
חומי