title
title
title
title
title
title
חוברת טלפונים מעודכנת

חברים ותושבים יקרים!

בקרוב מאוד אנחנו רוצים לשלוח לדפוס את חוברת הטלפונים המעודכנת.
רבים לא עדכנו / אישרו את הפרטים שלהם ושל בני משפחותיהם.

עד ה16/11 - עדכנו את שובל הרמן במידה ויש שינויים.

תודה מראש!