title
title
title
title
title
title
כתבה ב-maynet קיבוץ על אורי משלי

כבר בן 54 אבל ממשיך בשירות מילואים קרבי.
אל"מ במילואים, בן איילת השחר, השתחרר מסדיר בדרגת רב סרן... 
את כתבתו של שובל גבע על אורי משלי בעיתון "ידיעות הקיבוץ"
 קיראו כאן