title
title
title
title
title
title
סוף, סוף גשם...

הנה גשם, גשם בא, ברכתו עימו רבה... ואכן, הוא סוף, סוף הגיע, גם אם בצנעא, בינתיים.
כל-כך חיכינו לו! כמה צפינו בשמיים, שמאנו לשנות גוונם וחייכו אלינו בצבע התכלת הבוהק.
אז מעט מידע לגבי חודשי נובמבר האחרונים ובכלל, החורף בשנים של העשור הנוכחי - 
היכנסו לדף סיכומי מזג האוויר וצפו - כאן