title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / נובמבר 3 2017
לעולם אין להתייאש... והנה גם כביש המערכת מתחדש!
שנים עברו, בקיעים נפערו, בורות מצאו מיקומם פה ושם,
ואנחנו - רק רצינו שתאונה לא תתרחש וידענו שאין ברירה... זה יגיע!
והנה, זה קורה!
בשעה טובה ותודה לכל שהביאו לבשורה!