title
title
title
title
title
title
השתתפות בצערו של אבי אסולין והמשפחה

משתתפים בצערו של אבי אסולין והמשפחה,
על פטירתה של האם/הסבתא רינה אסולין

יושבים שבעה בכרמיאל

בית איילת-השחר