title
title
title
title
title
title
הפרגוסון הראשון
איך הובא לקיבוץ הפרגוסון 35 האדום הראשון?

1960, אני רכז מטע צעיר, קצין משוחרר מצ.ה.ל.
כמו בכל יום, את השקיית המטע הצעיר באכסנייה עושים בתלמים.
את התלמים פותחים עם פרדה וּמְתַלֵם. 
גם בכרם מקלטרים את העשבייה בעזרת פרדות.
יום אחד אומרים לי אנשי הצוות:"בוא נקום מחר ב-04:00 וניקח את הפרדה לפני הכורמים".
השבתי להם: "מחר נקום מאוחר יותר ונשאיר להם את הפרדות".
הלכתי לישיבת המזכירות ואמרתי להם: "בצבא כבר ראיתי טנקים וקומנדקרים, אז כאן יהיו טרקטורים לפתיחת תלמים"!
וככה הגיע הפרגוסון דיזל הראשון למטע איילת-השחר.

הטרקטור התעייף

 כשהגיע הפרגוסון החלטנו להפסיק לרסס ברובים ועברנו לריסוס במרסס מפוח – "ספידט".
 הרססים ריססו בלילות, וביום עבד הטרקטור בעבודות שונות אחרות.
 יום אחד באנו בבוקר ומצאנו את הטרקטור נעול בשרשרת. 
 כשהערתי את הרסס,תשובתו הייתה: "עבדנו כל הלילה ואנחנו עייפים. גם הטרקטור עייף".