title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 2 / ינואר 2018
במסגרת החידות "הכר את קיבוצך" -
מבנה צנוע, אי שם בפינה,
כמעט נסתר, אך נראה בתמונה.
היכן מסתתר? לשם מה הוקם? למה משמש?
כל אלה בתשובה נבקש!בתמונה רואים מבנה בטונדה שניצב ממערב למגרש הכדורגל. הוקם בשנת 1963, כשהקימו את המגרש הנוכחי. שימש במחסן כלים להקמה.
(המידע נמסר למתי חרוזי ע"י משה ענווים). ניתן לראות אותו בצד ימין של הדרך בירידה מגבעת הווגאז לעבר שער הכניסה לקיבוץ. כיום עומד שומם, ללא שימוש.