title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / ינואר 3 2018

מה שטוב בסיפור - ירדו עוד 35 מ"מ גשם בלילה של סערה, שהשאירה חותמה בענף האבוקדו.
הגג של המחסן התעופף ונחת בשלמותו על הארץ. עצים קרסו ופרי רב נפל על הקרקע.
עובדי הענף יאספו את הפרי בימים הקרובים ליצוא ולשוק המקומי.
ומאידך - נברך על עוד גשם, בתקווה שהוא ימשיך וימלא את החסר... ועדיין חסר הרבה!