title
title
title
title
title
title
ריכוז תרבות
לידיעת הציבור

בשעה טובה ומוצלחת
אור צפרוני מונה לרכז התרבות שלנו

ניתן לפנות אליו בכל הצעה ועניין 
לקראת החגים והאירועים שלפנינו

בהצלחה !

 אלון אדרת וועד "נופי איילת"