title
title
title
title
title
title
השתתפות בצערה של רינה דורה

משתתפים בצערה 

של רינה דורה וכל המשפחה,

 על פטירתו של האח 

 שלמה שחר ז"ל

 

 בית איילת השחר