title
title
title
title
title
title
קבלת שבת לא תתקיים השבוע
לידיעתכם! 

לכל המשתתפים הקבועים יותר והקבועים פחות -

השבוע, ט' אדר  23.2.18
לא תתקיים קבלת שבת.

נחזור בעוד שבועיים (אחרי פורים).

זהר אופז ליפסקי