title
title
title
title
title
title
סיכום 2017 באיילת
סיכום של היחידה הסביבתית במועצה האיזורית
לגבי חודשים ראשונים של הפרדת פסולת אורגנית באיילת השחר:

בקובץ המצורף