title
title
title
title
title
title
הצעה לתקנון החדש של איילת-השחר
הצעה לתקנון החדש לאיילת השחר
נשלחה במיילים לעיון.

ההצעה הוצגה ביום שני,
ע"י עו"ד נעה חשמונאי
בשתי פגישות עם החברים.

המעוניינים/ות יוכלו לקבל
את התקנון מודפס, אצל שובל במשרד.

אני מבקש מהחברים לעיין בהצעת התקנון,
מי שיש לו הערות או הצעות לשינוי, 
מתבקש לשלוח הערותיו אל עקיבא עד 8.4.18

פסח כשר ושמח!