title
title
title
title
title
title
דרושים

וועדת צרכים מיוחדים
פנייה להגשת מועמדות - דרושים/ות 2 נציגי/ות ציבור

הוועדה לצרכים מיוחדים רואה צורך להגדיל את מספר חבריה ופונה בזאת לחברים הרואים עצמם מתאימים למלא את המפורט להלן, להציע את מועמדותם לתפקיד. 
הבחירה תיעשה בקלפי. 
נדרשים שני נציגי ציבור. 

כללי - ועדת צרכים מיוחדים הינה ועדה בעלת מעמד סטטוטורי, אותה הקים הקיבוץ בהתאם לתקנות הערבות ההדדית בקיבוץ המתחדש. 
הוועדה נבחרת על ידי האסיפה, מחויבת למדיניות שקבעה האסיפה וכפופה ישירות לאסיפה.
א. בין תפקידה של ועדת הצרכים המיוחדים לדון בבקשות של חברים להכרה בצרכים מיוחדים שלהם ו/או של התלויים בהם ("הנסמכים") ובהיקף הספקתם.  
ב. לגבש ולהביא לאישור האסיפה עקרונות ואמות מידה נאותות להספקת הצרכים המיוחדים בשים לב להיקף הצרכים המיוחדים, ליכולת המשפחה והבן הנסמך וליכולת הכלכלית של הקיבוץ.  
ג. להפעיל הן שיקול דעת מערכתי והן שיקול דעת מקצועי פרטני, בתחומי הרווחה, הבריאות והשיקום. 
ד. חברי הוועדה מחויבים לשמירת סודיות ולהגנה על פרטיותם של האנשים עם הצרכים המיוחדים. 

 דרישות התפקיד:
 • הופעה סדירה לישיבות הוועדה 
 • יושרה ואמינות ציבורית 
 • דיסקרטיות ולויאליות כישורים נדרשים: 
• רצוי ניסיון במילוי תפקידים ציבוריים 
• ידע וניסיון בתחום הטיפול / רווחה 
• יכולת לעבודה בצוות 

 תקופת הכהונה: 3 שנים 
 כפיפות: אסיפה 
 
תהליך הבחירה: 
 א. המלצת המועמדים ע"י מועצת מנהלים /הנהלה חברתית והעברתם לאישור אסיפה 
ב. אישור המועמדים המומלצים ע"י האסיפה והעברתם לקלפי 
 ג. בחירה אישית בקלפי 

הגשת מועמדות עד 31.08.2018 בכתב masha@ayelet.org.il גלי רביד - 0523668801