title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / מאי 2 2018
החלה העבודה בשטח!
כאן תקום חוות הלולים החדשה, אליה יעברו הלולים שבתוך החצר.
לכל מעבר יש את ההיסטוריה שלו. 100 שנה ויותר, היו הלולים סמוכים לאזור המגורים והיו גם שנים בהן גרו חברים בלולים, כתחליף לאוהלים וצריפים.
והיום, עם הקידמה והמדע, אנו מרחיקים את העופות מבני האדם לבריאותן וגם לרווחתנו.
גם לחלקה, בה יקומו הלולים החדשים יש היסטוריה משלה.
תחילה, היה זה השדה של הכפר השכן. לאחר מכן – שדה פלחה, שדה חיטה.
עם בוא המים בקו מקורות, גידלנו שם כותנה. מטעי התפוחים השתלטו על החלקה בשנות ה-70 של המאה הקודמת ובעקבותיהם הגיעו הרימונים, הנקטרינות, השזיף...
המאה התחלפה וגם הנוף שהורגלנו בו יעבור שינוי ובמקום תקום חוות לולים, "אחות" לזוג הלולים הקיים בשכנות כבר שנים רבות.
נאחל הצלחה למקימי המבנים, לצוות הענף ולכולנו.