title
title
title
title
title
title
יובל ענוים - שיאן המילואים במגזר הקיבוצי

יובל ענוים מאיילת-השחר הוא שיאן המילואים במגזר בקיבוצי: "גאה במה שאני עושה".

גם אם יובל אינו מתגורר היום באיילת-השחר, אנחנו גאים בו ובדרך בה בחר.
לפניכם קישור אל הכתבה של קרני עם-עד, שהתפרסמה בעיתון "ידיעות הקיבוץ"