title
title
title
title
title
title
יפויי כח
הנחיות בנושא ייפוי כוח לקלפי שיתקיים בימים חמישי 7/6   ושישי 8/6

לאור שאלות חברים,  להלן ההנחיות בנושא ייפוי כוח:

חבר/ה יכול/ה לתת ייפוי כוח לבן/ת זוג – על ייפוי הכוח להיות חתום.
יש לציין עליו את מספר הזהות של שני הצדדים וחתימת מייפה הכוח.

חבר שנמצא בחו"ל יכול לייפות את כוחו של חבר אחר, באותו אופן.

חבר מייצג לא יוכל להחזיק ביותר משני ייפויי כוח.

בהצלחה