title
title
title
title
title
title
שיוך דירות - מה חדש?
בחודש שעבר התחלנו במהלך של הסכמות החברים על המגרשים המשותפים. בשלב זה
אנו נמצאים בשכונת המכוורת. בכוונתנו להמשיך ולעלות צפונה עד לכיסוי כלל המגרשים
בקיבוץ.
חשוב לציין. שלא ניתן היה להתחיל את ההסכמות על המגרשים ללא הבעת דעתה של
הוועדה המקומית לתכנון ובניה בגליל העליון על התב"ע, שממנה נגזר שטח המגורים
(הפרצלציה), זה נעשה בחודש שעבר.

המכתב שנשלח אליכם בחודש שעבר (מאי), מציין שעד סוף חודש יוני אתם מתבקשים
להשיג השגות, המטרה לטפל בהן במהלך החודשים הקרובים. אנחנו מתכוונים להגיע לכל
מגרש ולקיים מפגש עם הדיירים. מתוך כוונה להקטין ככל שניתן את המחלוקות. אך אם
אין הסכמות הנושא יועבר לטיפול המנגנון ליישוב מחלוקות שאישרנו בקלפי בשנת 2014
וחובתנו כוועדה לפעול על פיו. כמו כן להזכיר, כל הנושאים שעל סדר היום: התב"ע, שיוך
דירות, טבלת האיזונים, שיתוף במקרקעין אושרו במהלך השנים בהצבעות בקלפי.

השאלה מדוע תהליך הפרצלציה לוקח כל כך הרבה זמן?

אמנם ניתנו בעבר הסברים, אך מדי פעם אני נשאל על כך, והתשובה: בניגוד לרוב
הקיבוצים, הטיפול בפרצלציה נעשה על תב"ע מאושרת. התב"ע שלנו הייתה ישנה ולא
ענתה על הצרכים, לכן חייבים היינו לעדכן אותה. חידוש התב"ע חייב נספחים שלא היו
בתכנית הישנה, שהצריכו העסקת בעלי מקצוע רלוונטיים לכל נספח. להלן: מים וביוב,
שימור מבנים ואתרים, תכנון נוף ושימור עצים בוגרים, תכנון תחבורה: חניות. מדרכות
ושבילים, תכנון אתרי אשפה ופינוי. כמובן לצורך כל הנספחים חוייבנו לבצע צילום אוויר
ומדידה קרקעית של כל שטח המגורים.

מס' מילים על התנגדויות, השגות ופערי מגרשים.
כידוע לכולנו קיבוץ אילת השחר, במבנה הטופוגרפי שלו, נבנה בצפיפות גדולה מאוד,
הבניה נעשתה סביב מרכז הקיבוץ, והשטחים שונים מאד זה מזה. כמו כן גודל הבתים וסוגי
הבתים, שנבנו בהתאם ליכולת ולהתפתחות הקיבוץ והשינוי באורחות החיים.
באילת השחר רוב הבתים הם בני שתי קומות. היום כאשר באים להסדיר את המגרשים,
בולט מאוד הפער בין המגרשים. מטרת טבלת האיזונים לתת שיפור קל לחברים הגרים
בבתים קטנים ובמגרשים קטנים. הטבלה אינה יכולה לתת מענה מוחלט, אך מנסה לתקן
קמעה את הפער.
אם רצוננו להבטיח את ביצוע מהלך הפרצלציה, אנו חייבים להיצמד להחלטות שקבלנו
במהלך השנים. אחרת נמצא את עצמנו במחלוקות ולא נגיע לשום מקום.
כאן המקום לפנות אליכם החברים, לא להתעקש על "קוצו של יוד". מותר לוותר למי
שהתמזל מזלו ולו יש בית או מגרש גדול. נא לזכור שפעם היינו קיבוץ שיתופי.
לצורך קידום מהיר יותר של הטיפול בפרצלציה, גייסתי את שמוליק רוכמן, שמצוי בתחום
התכנון.

וועדת שיוך דירות: מסיבות שונות הצטמצם מס' חברי הוועדה. על שולחנה של מועצת
המנהלים מונחת מזה זמן, רשימת מועמדים לוועדה שיובאו לאישור האספה.
בהצלחה לכולנו!
                                                                       נחום דוד, מרכז וועדת שיוך דירות