title
title
title
title
title
title
ט' באב - ערב לימוד ושיח
ט' באב
ערב לימוד ושיח

 ההפגנה השבועית בראש פינה נגד השחיתות השלטונית 
מתכנסת במוצ"ש בשעה 20:30 לערב של לימוד לכבוד ט' באב

הלימוד, בהנחייתי, יעסוק בשאלת "איכה" - מנקודת מבט לאומית ואישית. 
 נשב במעגל לאור פנס הרחוב. 
הביאו איתכם כסא מתקפל. 

זהר אופז-ליפסקי מי שמתכוון להגיע, נא להודיע לזהר וגם לגבי הסעה, אפשר להיעזר בי.
זהר - 052-5795040.