title
title
title
title
title
title
מזל טוב למשפחת סבג
מ ז ל   ט ו ב

לרבקה ורמי סבג 
להולדת הנכד - אמיתי 
בן לליאת ומתן כרמלי
אח לתמה ולילברכות לכל המשפחה 
וגם למשפחת פיכטלברג בקיבוץ יפתח 
איחלוים של אושר, שמחה, חיוכים
והרבה נחת

מבית איילת השחר