title
title
title
title
title
title
שנת המספרים "העגולים"

המספרים "העגולים" - מהארכיון
אם תשאלו "לשמחה מה זו עושה"? איזו שמחה ואיזה "עגולים" ?
המספר "העגול" ביותר הוא 100. בתקופה זו מלאו 100 שנה לחזרתם של ראשוני איילת-השחר, משהותם במושבה מטולה. 
זאת, על-פי המקובל אצלנו ורשום ברשומות העיתים.
חזרו ממטולה ב- כ' תמוז, (אז 1/7/1918). ויצא במקרה, ואולי לא, שבימים אלה קיבלתי חומרים השמורים בארכיון המדינה ואינם מצויים אצלנו, הכוללים אספות שנתקיימו במטולה, ערב חזרתם לנג'מת-א-סובח. (ב-ח' יוני 1918). החומרים מאוד מעניינים, אבל כדי לפרסם אותם, הם זקוקים ל"תרגום". החומרים הנ"ל כתובים בכתב יד ע"י אנשים ששמותיהם לא אומרים לרוב החברים דבר, מלבד היותם רשומים ברשימות ישנות השמורות בארכיון.
כמו-כן, מאותו מקור התקבלו חומרים מלפני 101 שנים העוסקים בשנה, שאותם ראשונים עלו למטולה. גם חומרים אלה דורשים תשומת לב מיוחדת, שכן משנה זו לא נשארו אצלנו חומרים רבים שניתן להיעזר בהם ל"פענוח " תקופה זו. 
 בזמן הקרוב אנסה ל"תרגם" את החומרים "העתיקים", כך שמי שיתעניין יוכל לקרוא אותם.

גם המספר  80 הוא עגול.
ביומן המשק מתאריך כ' תמוז תרצ"ח (יומן מס.96 מתאריך 19/7/1938) – תקופת המאורעות וטרום מלחה"ע השנייה, אני מוצאת בדף הראשון "לא עת יובלות לנו, לא שעת חג ומועד. בימים שבעולם שולט טרוף דעת  ורוח עוועים אחזה את ארצנו הקטנה – כך נקרא לעצרת ולשמחה? 
ואף על פי-כן הלא דבר הוא – כ' שנים למפעל חיים !" חגיגת 20 שנה לחזרתם של הראשונים ממטולה.
"מתי מעט הקימוהו. וברצון לוהט, בלב חרד ובתפילה על שפתיים: להניח יסוד לחיים חדשים בגליל העליון רב ההוד והשומם. התפקיד: להקים משק על יסודות של שוויון וצדק, על עבודה עצמית, ללא פועלים שכירים ועל אדמת י.ק.א. – היה בזה מן ההעזה הרבה."

ו... 70 זה עוד מספר עגול. 
זה העגול בו אנחנו עוסקים כל השנה. שנת ה-70 למדינה. אז היום הזה במיוחד, היום שבו אני מעלה את הדברים על הכתב, זה התאריך.16/7/1948.
בתאריך זה  הופל המטוס. באותו יום גם חלה התפנית בכוחות הקרקעיים ש"צרו" על איילת-השחר. (כל זאת על-פי הדברים שהועלו על הכתב בספרון "אילת השחר במערכה", (אותו הוצאנו במהדורה מחודשת השנה). 
באופן כללי, זו הייתה תקופה מאוד קשה לקיבוץ איילת-השחר, שחלק לא מבוטל ממנו נהרס בהפצצות והפגזות. ושכוחות רגלים של האויב הסורי, עמדו ממש על הגדרות. גם מתקופה זו, שלפני 70 שנה, למרות מה שכתוב בספר "אילת השחר במערכה", עדיין יש מה לספר על התקופה "ויפה שעה אחת קודם", לפני שהמספרים לא יהיו פנויים לספר.

ולא נקפח את ה- 60 שהוא עוד מספר עגול. 
יום הולדת לחדר האוכל החדש שלנו, שעכשיו, באיזה שהוא אופן, מחדש את פניו. (נחנך ביום העצמאות של שנת 1958). תחשבו על הטיח ועל הריצוף המיוחד החום שעל חלק מהקירות, ונדמה לי שגם החלונות, הרשתות והמשקופים - גם להם מלאו 60 ועוד קצת. השולחנות - גם להם מלאו 60, והכיסאות שהלכו בדרך "כל בשר", ורק בודדים מהם עדיין ניתן למצוא ("ניצול " אחד שמור בארכיון).

ליקטה והביאה לדפוס נועה הרמן