title
title
title
title
title
title
חפירת תעלה לקו חשמל
לידיעת הציבור!

בימים אלה מתבצעות חפירות
להנחת קו חשמל
מבית אריזה לכיוון חדר האוכל
אין להחנות רכבים ליד בית המתנדבים
מול ביתם של משפחת חדד 
מידי פעם הכביש ייסגר!

בברכה, אברהם אלימלך