title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אוגוסט 2 2018
מטע הרימונים התקשט בפריחה נהדרת לפני זמן, ועתה החל קטיף הפרי.
העצים נראים עמוסים וכך גם הקרונות המסיעים אותו לבית האריזה.
הפרי ברובו הולך ליצוא ולנו נשארת התקווה, שאכן, יוכיח עצמו מבחינה כלכלית.
מבחינת היופי - הוא עושה את שלו בכבוד!