title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 2 / אוקטובר 2018
פינה נסתרת, גינה קטנה,
נחבאת בחלקה מאוד מוזרה.
עץ ושיח, צמח תבלין ועוד,
באמת מקום מיוחד מאוד!
היכן? שייך למי?גינה קטנה ומקסימה שמטפח אריק מרגלית, לצד כביש המערכת הצפוני, ליד ביתה של איריס דיסלר.
יוזמה יפה. פינת חמד אמיתית!