title
title
title
title
title
title
לצועדים בדרכי האבוקדו

לצועדים בדרך הנושקת לגדר המזרחית, "בואך בית האריזה הישן", וגם לאלו שעדיין לא פקדו את האזור ...
עצי הקַסְיָה סביב הסוברית הלבנה תפסו גובה וצמחו לתפארת. אולי יפרחו בשרביטים צהובים כבר השנה.
גם חלקת "החרובים" – אבוקדו, שניטעה אשתקד, מוכנה להניב יבול ראשון בשנת 2019.
בחלקת "הג'יפטליק" קוטפים כבר את ה"אטינגר" ובימים אלה נוספה חלקה חדשה ליד באר א'. בינתיים הוכנו הגדודיות והנטיעה תתבצע באביב הקרוב. יתכן שתיקרא חלקת "באר א'".