title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 2 / נובמבר 2018
המקום נמצא לא רחוק מאיילת.
בעל חשיבות מרובה בהיסטוריה המקומית.
בעונות השנה השונות, משנה צבעים,
ומזמין את הצועדים להגיע לסביבותיו
לצפות ולנשום את יופיו של הטבע.
מהו המקום? מהי חשיבותו להיסטוריה המקומית?הגבעה הזו כבר הופיעה בעבר באתר, גבעת אבו ריש. אולי על שם יהודי בשם זה או קדוש מוסלמי. הגבעה נמצאת מדרום לדרך שעולה למחסן האבוקדו ברחלים. במלחמת השחרור נכבשה על ידי הסורים וממנה תקף גדוד קומנדו צ'רקסי את גבעת הכראד {גבעת יריב}. היום הגבעה היא חלק משטחי המרעה של חלפאללה. בחורף היא מתכסה בפריחה של כלניות, נוריות ושלל פרחי הבר ומומלץ להגיע אליה בטיול משפחתי  של שבת.

מתוך כתבה של יוסף חרמוני ביומן איילת-השחר משנת תשע"ה, 8.5.2015:

מהו ריש? ריש בערבית פירושו נוצות. למה קרויה הגבעה ההיא "אבו-ריש", כלומר "אבי הנוצות"? - וואללה, לא יודע. 

יתכן שקבור בקציה מישהו, אחד בשם שייח אבו-ריש. ומניין השם הזה? ברור כי אין השם מציין שייח שנולנו לו נוצות. זאת, מן הטעם הפשוט שנוצות אינן מביאות כבוד להוריהן, כשם שאינן יכולות ללכת בבוקר לבית-הספר, בשל הקושי של נשיאת תרמיל על גב נוצה. השם "אבי-הנוצות" מציין כי מוחמד, או קאסם כלשהו, מאופיין בדבר מה שנוצות בו. יתכן שזהו סיפור - עצוב, או מבדח, שהוא גיבורו ובמרכזו  נוצות....

ייתכן גם כי "אבו-ריש" הוא מאפיין כלשהו של חלקת השדה הזו עצמה. אולי אכלו שם בזים את טרפם המעופף והשדה נמלא בנוצות הציפורים הטרופות. ואולי לא. מכל מקום, על הקורא ורעייתו ובנותיהם ובניהם לדעת כי הקידומת "אבו" או "אום" מתייחסת גם לשמות מקומות ובעלי חיים ופרחים ועצמים שונים.

קישור לחידה נוספת העוסקת בגבעת אבו-ריש מזווית שונה