title
title
title
title
title
title
כתבה על הגן הקיבוצי
לפניכם קישור לכתבה בנושא הגן הקיבוצי - מומלץ 

לפתיחה  -    כאן "הקהילה הקיבוצית ממעיטה ביכולתה של מערכת החינוך ליצור חוסן קהילתי"
 18/12/2018 
 הקיבוצים גדלים, הדשאים והמדרכות מתמלאים ילדים בכל הגילים, 
ובניגוד לטענות - רשויות המדינה לא זו בלבד שאינן שמות מקלות בגלגלי החינוך הקיבוצי, אלא אף משתפות פעולה בהערכה רבה עם אגף החינוך בתנועה הקיבוצית. 
 הגיל הרך בקיבוצים - תמונת מצב