title
title
title
title
title
title
סקר מבנים המקורים באסבסט
 המועצה האזורית מבצעת סקר מבנים המקורים באסבסט,
 או עושים שימוש במוצרי אסבסט אחרים.
 כל מי שיודע/מכיר מבנה כזה בקיבוץ מתבקש לעדכן את בני קליין.