title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / פברואר 1 2019
הפריחות במטעים בעיצומן, כמו גם הקרקע, שמוצפת בכמויות מים אדירות. 
כמות הגשם אינה מביישת ונכון לעתה, אמצע פברואר 2019 חצינו את קו ה-500 מ"מ.
וזה עוד לא הסוף.... הוואדי גועש. רעש זרמי המים השוצפים מרגש כל פעם מחדש.
ואנו ממשיכים לצפות ולייחל לעוד מטר שייטיב עם החקלאים ועם הקיבוץ שלנו.
צילום: דרור גלילי