title
title
title
title
title
title
ליל הסדר קרב ובא
איפה אתם בסדר?ליל הסדר יחול השנה בליל שבת י"ד בניסן 19/4/2019
(עשרה ימים אחרי הבחירות).
בסוף השבוע יחולקו דפי הרשמה למשתתפי הסדר הקיבוצי.
הסדר יערך בחדר-האוכל, כמו בשנים הקודמות.
יש להתארגן כדי לענות על השאלה הנצחית: "איפה אתם בסדר"?
מי שיש לו קטע קריאה "מסורתי" 
ומי שיש לו בקשה הקשורה לטקסטים של ההגדה,
שיבוא בדברים עם נועה, או חמוטל.
כולנו מפשילים שרוולים ומתחילים בהכנות.

אור צ. חמוטל ג ונועה ה.