title
title
title
title
title
title
ענף האבוקדו מתרחב
חלקת "החרובים" - נטיעת קיץ 2017 נמצאת כעת בשיא פריחתה.
עונת 2019/20 תהיה שנתה הרביעית ועל פי ההלכה זה יהיה היבול הראשון המותר לקטיף.
אנחנו מצפים ליבול טוב, שיוסיף להכנסות הענף ולריווחיות המשק.
בימים אלה גם תינטע חלקה נוספת מהזן ג'ם בגוש הג'יפטליק ותיקרא, כנראה, ג'יפטליק ב'.
מכיוון שאנחנו נמצאים כיום בתקופה של "גושים", אז בגוש הג'יפטליק יהיו שלוש חלקות שימנו ביחד כ-230 דונם.
ענף האבוקדו כולו יגדל ל-850 דונם.