title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 2 / מאי 2019
שנים עברו מאז הדבר התרחש,
זה היה, באמת, אירוע מרגש.
רבים התאספו, האזינו ונהנו,
איחלו בהצלחה, ואל המקום שעטו...
מה האירוע? מי המשתתפים במופע?

התכתבות בפייסבוק האיילתים עונה לחידת השבוע:

עדנה אדרת: חמוטל גולן, כלנית צפרוני, גפן מירון,,גורי לבנה ועמר בר-נץ -   ילדי הכתה הסינית.

עמיר שי: סינית?

עדנה אדרת:  בגלל כמות הילדים.

ירדנה יזרעאלי הבנות החמודות הן תלמידות מהכיתה הראשונה שלי באיילת השחר:

חמוטל, כלנית וגפן. גורי לבנה ועמר בר-נץ בוגרים יותר. המנצחת ,כמובן, היא אורית שחר והמקום ברחבה ליד הספרייה. האירוע לדעתי קשור בחברת הילדים לא זוכרת עברו אי אלו שנים...

פזית יהוד-נתנאל :כולם בני אותה כיתה. בגלל גודל הכיתה, חולקנו לשתי כיתות - "שלהבת כלניות". חמוטל, גפן וכלנית היו בכיתת כלניות, שאותה לימדת ירדנה בכיתות א'-ב' (גם אני הייתי בה). עומר וגורי למדו בכיתת "שלהבת". אוחדנו לכיתה אחת בכיתה ו'.

ענבר יזרעאלי: יש מישהו שלא לימדת באיילת, ירדנה יזרעאלי?

שרה צפרוני: נו, זה ברור. פתיחת הספרייה.

שולמית מירון: פתיחת הספריה עם המורה ירדנה יזרעלי כלנו אהבנו אותה למרבה הפלא גם התלמידים.

כרמלה בר-נץ: באמת, לפני כן לא הייתה ספרייה באיילת-השחר? לא מאמינה!

שרה צפרוני: הייתה ספריה אך היא הייתה למטה במרתף. ולאחר שיפוץ נפתחה מחדש.

ברל'ה צפרוני: שרה צפרוני ה2. כרמלה לא יודעת שאת מדור שעוד זוכר.

שולמית מירון: גפן שלנו כבר אז הייתה כל כך גבוהה יפה ומקסימה. גם היום עוסקת במוסיקה וגם כותבת.

כרמלה בר-נץ: עד כאן התשובות נכונות. חמשת החלילנים הם, אכן, מכיתת "הסינים", שמנתה 36 תלמידים והתחלקה, למעשה, לשתי קבוצות: "שלהבת" ו"כלניות". היום, המתוקים האלה עומדים כבר על סף גיל ה-50. בעת חנוכת הספרייה הם היו בכיתה ד'.


תמונה נוספת מאותו אירוע - אברהם ברגנפלד, הספרן המיתולוגי, נושא דבריו בפתיחה החגיגית: