title
title
title
title
title
title
מספרה
מספרת גילה רימוני

תספורות, צבע, שטיפות, פסים וכו'
לילדים, מבוגרים, כולל נשים וגברים
04-6932154
052-3668949