title
title
title
title
title
title
אסיפה אגש"ח


אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר 

 תתקיים ביום שלישי ט"ו באייר 27.04.2021 

בשעה 19:00 – במועדון 


סדר היום:

1. בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.

2. דוח ביקורת פרויקט חדרי אירוח.

 הדוח יוצג על ידי מבקר הפנים יפתח אלון. 

3. הצגת סיכום פעילות הקיבוץ בשנת 2020. 

הדוחות התמחיריים יוצגו על ידי מנהלת הכספים המנכ"ל ומנהלת הקהילה. 


חומר נשלח למיילים, חומר מודפס ניתן לקבל אצל שובל הרמן במשרד המזכירות. 


 השתפותכם חשובה, 


דנה יוסף, יובל נעמני