title
title
title
title
title
title
חידת השבוע 2 / יוני 2019
במסגרת ההיכרות עם פינות פחות מוכרות בקיבוץ, לפניכם החידה החדשה באתר:
במקום כלשהו, צנוע ונסתר   
ניצב לו ביתן קטן וקצת מוזר.
וסוחב אחריו היסטוריה שקופה, 
שאינה בחוצות זוהרת.
אז מה התמונה באמת מספרת?
מהו הביתן, היכן מקומו ומה סיפורו?הביתן הקטן ניצב לצד הכביש הישן בקצה הצפוני של שטח בית הארחה וביתר דיוק - מול התחנה המטאורולוגית למדידת הגשמים.
עד עתה, אין לנו מושג למה שימש הביתן. אולי, עם הזמן נקבל את התשובה.
אז הנה התקבלה תשובה (11/1/2021) כשנה וחצי מאז פורסמה החידה ואחראי לתשובה הוא מתי חרוזי שכותב: - המחסן שמופיע בתמונה שימש כמקום אכסון של כלי עבודה ששימש את גן הירק עבור האתיופים -המחזור הראשון. רימונה אגוזי שימשה כמדריכה שלהם יחד עם פנחס בן ארי מטעם הנוי. כיום המחסן ריק ונשארו כל מיני שמונצס. שאלתי את אור צפרוני , ותשובתו שזה שייך לנוי.
המיקום של התחנה המטאורולוגית היה ליד המוזיאון בסמוך למיתקן של "מקורות" המגודר.