title
title
title
title
title
title
איכות הסביבה
המיחזור מתחיל בבית
פחים כתומים פוזרו ליד נקודות האשפה בכל המשק.
הם נועדו לאיסוף אריזות.
ילדים נחמדים, עם צוות איכות הסביבה, עברו בין בתי התושבים והעניקו את השקית הכתומה הרב -פעמית עם חוברת הדרכה לנושא הפרדת האשפה. שקית זו נועדה לאיסוף האריזות בבית, בדרך לנקודות האשפה. 
ניתן לאסוף את האריזות גם בשקית ניילון ולהשליך הכל ביחד. המיכל נועד גם לשקיות ניילון.
מה הכוונה ב"אריזות"?
אריזות פלסטיק, מתכת, קרטוני משקה, שקיות ניילון, קופסאות שימורים, מיכלים של מוצרי נקיון וטיפוח, נייר/פלסטיק של אריזות ארטיקים, ממתקים וחטיפים וכן אריזות של מוצרי מזון וכו'.

כולנו משכללים את הפרדת האשפה!!!
השאיפה שלנו - להפחית ככל האפשר את כמות האשפה שאנו משליכים. 
רצוי להפחית בעיקר את האשפה הנזרקת למיכל הירוק, אשר מועבר להטמנה. 
אשפה זו, הבלתי מתמחזרת, מייקרת את עלות הפינוי ומייצרת רק עומס ונזק סביבתי.

אז מה יש לנו במשק שלנו?
בנקודות האשפה הפזורות ברחבי השכונות:
מיכל כתום - לאריזות
מיכל כחול - לנייר וקרטון דק
מיכל אדום/כחול, או כלוב - לבקבוקים
מיכל סגול - לכלי זכוכית
מיכל ירוק - לכל השאר...

בחודשים הקרובים, יצטרף (באופן הדרגתי) מיכל חום, אליו נשליך את הפסולת האורגנית, שתחזור אלינו בצורת קומפוסט איכותי.

במרכז המיחזור (מעל הכלבו, בצידו המזרחי של חדר-האוכל) :
כל הנ"ל, כמובן! וגם:
ריכוז מכשירי אלקטרוניקה
מיכל לבגדים משומשים (?)
חבית לשמן משומש
כלוב לקרטונים גדולים
תיבה לבטריות מרוקנות
מיכל למיחזור זכוכית