title
title
title
title
title
title
שבועות, ביכורים, מתן תורה...

כתבו אליאל שמשי וגאולה גלילי בעקבות חגיגות חג השבועות באיילת-השחר תשע"ט (2019)

שבועות, ביכורים, מתן תורה...
ונקבצו ובאו עַם רב בפאתי מערב
על נשיהם וטפם לשזור זרים לראשיהם...
ויחכו למסע לאורך הדרך, אשר ילוו אותם הרחק אל השדה אשר במזרח,
שם יאספו כולם לחזות בביכורי תוצרתם.
ילודים חדשים עם אמם יולדתם וגם אביהם מחזיק בהם ומתגאים הם בם.
והכורזים מכריזים:
ראו ראו הנה הטנא, מלא בירק ופרי.
הביטו כמה עמל הביאו הלול והרפת,
שאו עיניכם למרחק, לכוון צפון, באים ומתקרבים, הרוכבים על הסוסים
וגם כלים חקלאיים מתנייעים וכולם נעים לכוון דרום.
השמחה וההמולה גדולה ומשם ילכו לארוחת החג,
כי שבועות לרגל חוגג העם,
במאכלי חלב ועוגות גבינה
ובמשקה שעורים וגפן מילאו כרסם.
ושרים עד כלות ... ונחים באוהליהם.

ובבוקר בצל עצי הדולב. טיפין טיפין מגיעים החוגגים
מבוגרים, צעירים וטף
לארוחה מגוונת במאפים תוצרת בית
והכל הוכן בעמל מתנדבים בתחומים שונים.
ה מ נ ח ה ה ת ק ב ל ה עד לשנה הבאה.
ומי שלא ראה חגיגה באיילת , לא ראה חגיגה מימיו.
                                                      אליאל שמשי

ביכורי קציר חיטים

בכפר שלי

בשדה החיטים

עושים אהבה בין

הרגבים

בין המוץ והתבן

אוספים את הגרעינים

משפחות, משפחות

עם רב בבגדים לבנים

והניצוץ הזה בעיניים והחיוך הזה על הפנים

מחבק אותי

לנצח נצחים

             גאולה גלילי