title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / יוני 2019
סוף, סוף רואים לולים בהקמה...
אחרי חודשים רבים של עבודות תשתית, עולים וצומחים לולים חדשים, 
שאמורים להחליף את אלה הישנים, הסמוכים כל-כך לשכונת המגורים.
לכל התמהים היכן הם ממוקמים - צאו לצעידה לעבר  הלולים מזרחה   לקיבוץ ושם, בקרבתם, מתרוממים הלולים החדשים.