title
title
title
title
title
title
מי יודע קבוצתנו
מי יודע כיתתנו
נכתב ע"י חמדה בן יוסף לרגל חג הכניסה לחברות
(קבוצת אייל, מחזור שביעי / 1955).
על-פי השיר: "מי יודע עיר לישטינא"

מי יודע כיתתנו, כיתתנו מי יודע?
יש פה מניין , מניין מלמדים
ומחנך לחסרי דעה .
פרופסורים, אנשי תורה, פדגוגים אללי
ובזכותם כיתתנו יוצאת טלאי על גבי טלאי.

מחנכנו בא מייקלנד
קצת סְתום אוזן אף קיפח
לפעמים הוא מצטברח
אך בספורט הוא מנצח
כובע קש ומעלי גרה אין סובל הוא אללי
ובזכותו כיתתנו יוצאת טלאי על גבי טלאי .

מר אדרת קר המזג
הוא קפדן ללא ויתור
בנו הוא רודה בפרך
מעניש על כל איחור
עבודות בלי גבול מטיל הוא
איש תנועה מבית שמאי
ובזכותו כיתתנו יוצאת טלאי על גבי טלאי.

סוניה ביידר מורתנו היא רכה וותרנית
מרחמת היא עלינו
למחר דוחה תמיד
מבחנים היא מחבבת
ונותנת עד בלי די
גם בזכותה כיתתנו יוצאת טלאי על גבי טלאי.

אם אגיע לבריטניה
ואיטיב דבר אנגלית
אזכור את משה'לה מורנו
בבדיחות אותי הלעיט
זהו חברה'מן פיקח
ולספורט מומחה ודאי
גם בזכותו כיתתנו יוצאת טלאי על גבי טלאי .

גיל אמן הוא בעל אופי
אמנות הוא מלמד
שעוריו הם ללא דופי
אין אחד בם מפטפט
לנמנם אפשר בנחת
ולחלום על הימלי
גם בזכותו כיתתנו יוצאת טלאי על גבי טלאי .