title
title
title
title
title
title
מזל טוב להולדת הנינה
מ ז ל  ט ו ב!
לזאב משלי-להולדת הנינה
נכדה לרוני ורחל משלי
בת בכורה-לחן ואורלמשפחת משלי הענפה
שפע איחולים לבביים של שמחה,
אושר, אור, אהבה והרבה נחת.

מבית איילת השחר