title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / אוגוסט 1 2019
שלושת הלולים החדשים בחווה ממזרח לקיבוץ, לובשים צורה לאחר תקופה ממושכת של הכנת התשתיות.
מתי יאוכלסו באפרוחים???