title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע / ספטמבר 1 2019
ענף הנשירים מתפשט גם לאדמות ירדה בנחל מחניים.
ניטעו 45 דונם. נטיעה בצפיפות גבוהה מהרגיל. 
חלקה הכוללת זני שזיף חדשים ומבטיחים, שמורכבים על גבי מגוון כנות חדישות.
הזנים: סוויט קריסטין, סילברד, לייט שפר, T8-13 ועוד.
המטע יודלה ויבנה בקומות של ענפי פרי, כשהשורה תיראה כקיר צר.
הרעיון הוא גם לבצע הכנה לעבודה ממוכנת, בחלק מהפעולות שתעשינה במטע.
 דיווח: אייל כרמי  צילומים: זהר בר-נץ.