title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית - אגש"ח

אסיפה כללית קיבוץ איילת השחר 
 תתקיים ביום שלישי י"ד בסיון 25.5.2021 
 בשעה 19:00 - במועדון 
 על סדר היום: 
1. בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה. 
2. תקנון שיוך דירות נוסח משולב בהשתתפות עו"ד יונתן גולדשטיין. 

 *אסיפה זו תוכננה להתקיים לפני מספר חודשים ועקב בקשת חברים לקיום אסיפה פרונטאלית נדחתה למועד זה. 
חומר לקראת האסיפה הועבר ונותר ללא שינוי, בנוסף יישלח שוב במייל ויימצא גם במזכירות. 

 השתתפותכם חשובה! 

 נתראה, 
 דנה יוסף, מנהלת קהילה              
יובל נעמני, יו"ר הקיבוץ