title
title
title
title
title
title
אסיפה כללית - אגש"ח

אסיפה כללית קיבוץ איילת-השחר
תתקיים ביום שני כ"ג באלול 23.9.2019
בשעה 20:15 - במועדון !!


על סדר היום:
1. בחירת יו"ר ומזכיר אסיפה.

2. הצגת המועמדים: יורם ארליך ויובל נעמני לתפקיד יו"ר איילת-השחר 
    עם סיום הקדנציה של עקיבא פלק.
    קורות חיים של המועמדים יישלחו במייל ומי שמעוניין לעיין בעותק מודפס מוזמן למזכירות      (בשם איכות הסביבה).

3. קליטה לחברות משפחות 

    אלה ועומר לנדסמן, עין אל וגלעד קרישטל, הילה (גדה) ושי ינאי.

4. הודעה על עזיבה   פאני זמר

נתראה,
דנה יוסף
מנהלת קהילה