title
title
title
title
title
title
תמונת השבוע 2 / ספטמבר 2019
על הקייצת
לכל העוברים בצעידתם היומית בין שטחי האבוקדו הצעירים, בעיקר, ותוהים על כמות העשבייה הכבדה, שבתוך שורות העצים, 
הנה הסבר קצר על הצמח שגורם "לכאב ראש מעצבן" לצוות העובדים בענף:
"קייצת" זה שם עשב הבר, שמשבש היום את שטחי המטעים, אפילו יותר מהכוסאב (דורת ארם צובא).
עד עתה אין חומר ריסוס מתאים שעובד עליו ואינו מזיק גם לעצים. 
עיקר הבעייה היא באבוקדו, שרגיש לחומרי ריסוס עשבים. במטעים הצעירים משקיעים הרבה עבודת ידיים בהוצאתו. 
כשהעץ גדל ומֵצֵל על סביבתו, הקייצת נעלמת. היא גדלה באור ובשמש חזקה ומכאן שמה "קייצת".
בתמונה המייצגת (בשער האתר) -  קייצת "שהתבלבלה" והחליטה להפוך ל"דמוי עץ", בהתאמה למטע סביבו היא גדלה.
(צילומים: זהר בר-נץ)