title
title
title
title
title
title
ברכה מקומית לראש השנה תש"פ
עם הפצעתה של שנת תש"ף,
מלוא אוויר אל הריאות נשאף.
נודה על הטוב שיש,
ונשמח על שצמח והתחדש.
על החצבים שהקדימו לפרוח
ועל כל, שלמרות הכל, עוד יש לנו כוח.
על שנה ברוכת גשמים ותינוקות,
ועל חיוכים וברכת שלום במדרכות.
על קרקור צפרדעים למרות הזיהום 
ועל חיי שפע במינימום קיום...

על סרטים מפנקים בפטאנק על מסך
ועל כליל החורש החדש שנפתח.
על תירסים מתוקים מלוא הסיר,
על התחדשות ובנייה מקיר לקיר.
שנמשיך כך לצמוח כולנו ביחד,
בקהילתיות, אהבה וביטחון, ללא פחד
ברכות לשנה טובה ומעולה
לכל מי שבליבו איילה!