title
title
title
title
title
title
מזל טוב לנישואים

מ ז  ל   ט ו ב !


לשרה ויעקב כנר

לנישואי הבן- דניאל עב"ל עדי 


למגדה קנטרובסקי

לכל המשפחה באיילת ובתפוצות   

ולמשפחת נומהאוזר בכרמיאל 


ברכות חמות ולבביות 

רוב אושר, בריאות ושמחה 


בית איילת השחר